Vazirlar mahkamasi qarorlari

согласно которому внесены изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению по изменению окладов должностных лиц НИУ и ВУЗов и научных работников, выполняющих исследования по фундаментальным, прикладным и инновационным
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 14.03.1996 y. №-99 «Temuriylar tarixi davlat muzeyini tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 12.01.2018 y. № 24 “Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tadbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to’g’risida”
“O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi haqiqiy a’zolari (akademiklari)ni tanlov asosida saralash va tasdiqlash tartibi haqidagi Nizomni tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 20 oktabrdagi 856-son
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 31.05.2017 y. №331 «O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Ustavini tasdiqlash to’g’risida”.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 22.05.2017 y. №304 “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 18.05.2017 y. №292 “O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining yangidan tashkil etilgan ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 14.04.2017 y. №211 «Xorazm Ma’mun akademiyasining faoliyatini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doyr qo’shimchachora-tadbirlar to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 11.07.2016 y. №232-son “O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 28.12.2012 y. №-365 «Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o’tkazish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 28.12.2012 y. №-365 «Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o’tkazish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 07.02.2012 y. №-33 «O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi ilmiy muassasalari faoliyatini takomillashtirish va ularning tuzilmalarini yanada optimallashtirish chora-tadbirlari to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 07.09.2011 y. №-249 «O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Ustaviga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 07.09.2009 y. №-256 «O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi moddiy-texnik bazasini mustahkamlash to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 18.08.2009 y. №-233 « Ilmiy xodimlar mehnatini yanada rag’batlantirish chora-tadbirlari to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 09.07.2009 y. №-191 «O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Seysmologiya institutining seysmologiya stantsiyalari moddiy-texnika bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 19.05.2009 y. №-141 «San’atshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini yanada rivojlantirish to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 30.04.2009 y. №-125-K «“Mirzo Ulug’bekning jahon fan taraqqiyotiga qo’shgan hissas” xalqaro ilmiy anjumanini o’tkash to’g’risida».
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 10.11.2008 y. №-241 «Ilmiy, ilmiy-tadqiqot muassasalari va tashkilotlarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to’g’risida».
Постановление от 1 ноября 2005 г., № 240 «О дополнительных мерах по празднованию 1000-летия Хорезмской Академии Маъмуна»