Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limining tashkiliy tuzilmasi